Generalforsamlinger i Husby Tanderup Borgerforening (HTB),husbyforshus
Husby Tanderup Ungdoms og Gymnastikforening (HTUG)

Torsdag d. 14. marts kl. 19.00
i Husby forsamlingshus

Med afsæt i det gode samarbejde mellem foreningerne, indkalder HTUG og Borgerforeningen til generalforsamlinger, der gennemføres i forlængelse af hinanden denne dag. 

Generalforsamlingen starter kl. 19.00 samtidig vil der være kaffe med Sønderjysk kaffebord. 

Forslag til behandling på generalforsamlingerne skal være hhv. HTUG’s og HTB’s formænd i hænde senest 8 dage inden generalsamlingerne. Forslag kan sendes til:

• HTUG Elisabeth Christiansen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
• HTB Katrine Møllegård Kolind: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vel mødt!
På foreningernes vegne
Katrine Møllegård Kolind, formand HTB 
Caroline Dietz Hansen, formand HTLF
Elisabeth Christiansen, formand HTUG

DAGSORDENER:

HTLF dagsorden
· Formandens orientering fra Bestyrelsen
· Kassererens gennemgang af regnskab og budget

Kort pause

HTUG Dagsorden
· Valg af dirigent
· Valg af 2 stemmetællere
· Bestyrelsens beretning ved formanden
· Revideret regnskab samt næste års budget ved kassereren
· Indkomne forslag
· Valg til bestyrelsen
· Valg af suppleanter
· Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
· Eventuelt

Kort pause

HTB dagsorden
· Valg af dirigent og 2 stemmetællere
· Årsberetning ved formanden
· Årsregnskab ved kassereren
· Indkomne forslag
· Valg til bestyrelsen
· Valg af revisor og revisorsuppleant
· Valg af repræsentanter til Ejbyhallen
· Eventuelt