tybrind


I ældre stenalder var havniveauet en hel del lavere end idag, også i Lillebæltsområdet. Det betyder at områder som dengang var fastland idag er dækket af hav, således også Tybrind Vig. I 1975 fandt en lokal sportsdykker tegn på en boplads fra ældre stenalder ca. 300m fra kysten i den nord-østlige ende af Tybrind Vig, og siden er der gjort mange spændende fund på stedet. Derudover har Tybrind Vig bopladsen været en stor katalysator for udviklingen af marinearkæologiske metoder, således at de mange mennesker der har været involveret gennem tiden idag er at betragte som eksperter af internationalt format på området.