affald

Affaldsindsamlingen søndag den 26. april er udsat til efteråret. 
Tag evt. en pose med, når du går tur, så vi kan holde vores område rent.
Der kommer nyt, så snart Dansk Naturfrednings forening kommer med en ny dato.