telefonbogen

Årsmødet for Støtteforeningen for Ejby Lokalarkiv den 25 marts i Husby Forsamlingshus er aflyst - og vil blive gennemført på et senere tidspunkt, når situationen normaliseres. Arshæftet, der omhandler historien om Duus Hansen brødrene kan købes ved indbetaling af kr. 50,- på MobilePay 26159151 (Mogens Lenius). Man kan også få det tilsendt gratis ved indmeldelse i støtteforeningen. Følg med på www.ejbyarkiv.dk , som løbende vil blive opdateret.

Nedenstående vil bliev gennemført senere, når situationen normaliseres.

Støtteforening for Ejby kommunes lokalhistoriske arkiv afholder deres Generalforsamling i Husby Forsamlingshus. Efter generalforsamling er der årsmøde og foredrag ved Inger Duus Nielsen, der fortæller om sin far, Dyrlæge Hans Kjeld Duus Hansen, der var en vigtig brik i modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig.

(fotoet viser Lorens Duus Hansens radio "telefonbogen", som fik stor betydning)

Onsdag den 25 marts kl. 19:00

Dagsorden jf. vedtægter:

1 Valg af dirigent
2 Beretning
3 Regnskab
4 Indkomne forslag
5 Budget og kontingent
6 Valg
A. Bestyrelsesmedlemmer
B. En revisor Anne Lise H. Hansen
C. En revisorsuppleant Karen M Jensen
7. Eventuelt

Årshæftet hedder: "Duus Hansen-brødrene og modstandsbevægelsen under besættelsen" og er skrevet af Steffen Hvelplund og Ole Vagn Larsen. 
Dette hæfte handler først og fremmest om de to brødres rolle under den tyske besættelse af Danmark 1940-45 og deres hemmelige radiokontakt med England.
Formålet med hæftet er at samle mest mulig viden om de to brødre, om deres motivation og drivkraft samt at belyse en del af den samtid og fortid, de levede i.
Det vil være muligt at "riste" skribenterne på aftenen, og det vil være muligt for ikke medlemmer af støtteforeningen - at blive medlem eller købe et eksemplar af årshæftet.