Årsberetning 2019, ved fungerende formand Dan Ljungar og nederst på siden: dagsorden referat af AC".

Traditionen tro så startede 2019 med dilettant første weekend i februar.
Det var Kjeld Juuls 21. og sidste forestilling som instruktør The Night the Music Died.
Der var et fint fremmøde og det blev en fornem afskedssalut for Kjelds mangeårige indsats.

3. marts var der fastelavnsfest, med et fint fremmøde.

14. marts generalforsamling
- formand og kasserer gik af, Henrik nyvalgt og Dan accepterede at fortsætte et år.
- Der blev vedtaget et forslag stillet af Lilian om nedsættelse af udvalg til at undersøge foreningsstruktur, mere herom senere.
- Vi konstituerede os og aftalte at dele formandsposten i tre, Dan ansigt udadtil, Camilla som opgavefordeler og Henrik kommunikationsdelen internt og eksternt. Henrik som kasserer og AC som sekretær.
- Vi aftalte at vi ville søge efter det manglende medlem og finde en kommende formand. Dette har vi gjort i både Hovsa og med ivrig prikken på skuldre, og det ser foreløbig ud til, at vi efter i aften har både en fuldtallig bestyrelse og måske endda en formand.

22. Maj Var der 75 års mindehøjtidelighed ved Mindestenen i Emtekær, det gode mindestensudvalg i Emtekær sørgede for et flot program med besøg fra det engelske luftvåben, fanemarch, taler ved borgmesteren og en særlig rørende af en af besætningsmedlemmernes niece, fællessang og kransenedlæggelse. Herefter kaffe og kager hos Lilian og Mogens.

31. maj og 1. juni – Traditionel sommerfest sammen med HTUG
Vi skalerede kraftigt ned i forhold til jubilæumsfesten 2018
Cykeltur var der ikke så mange med på, men til festen lørdag aften var vi omkring 75 til helstegt pattegris, god stemning og et rigtig godt band, som Monica havde skaffet.

10. september Vi vil - vil I møde
Mange gode ideer til hvad borgerforeningen kan finde på og et ønske om at HTB skal være økonomisk garant for nye ideer andre udfører. Borgerforeningens medlemmer er altid lydhøre, alle er velkomne med ideer og til at deltage aktivt i afviklingen.

10. oktober Bo-trygt-foredrag
Desværre aflyst pga. for få tilmeldinger

25 oktober filmaften og byg selv burger, blev en hyggelig aften for de fremmødte børn.

17. nov. Koncert med Nordstemt, flot fremmøde og gudesmuk sang

10. november – Mortens aften, Det var i 2019 HTLF der arrangerede og os der passede baren, der var som altid et flot fremmøde, god mad og en flot reportage i avisen

4. december foredrag med Daniel Rye, i samarbejde med de 4 kirker.
Flot fremmøde og udsolgt uden annoncering


Kommunale sager i 2018
- ”Kør med” projektet fortsatte med Dan og Katrine i følgegruppe. Arbejdsplads og forening som eksempel, Middelfart Kommune og Brenderup IF, afventer afrapportering.
- Hørringssvar til budget 2020 vedr. hal sammen med HTUG og HTLF, blev vel modtaget af byrådet.
- Deltagelse ved præsentation af kommunens spørgeundersøgelse, der kommer mere herom til borgermødet den 30. marts

Samarbejder med de øvrige foreninger, autonome grupper og andre ildsjæle
- ”Lilianudvalget”, der blev nedsat ved GF 18, har lavet workshops og møder med de foreningsaktive, her deltog vi med ca. ½ delen af bestyrelsen til workshop. Det har handlet meget om at samarbejde, ikke mindst om planlægning. Alle er enige om at det kunne være godt med en fælles kalender man kan melde ind til.

- Dilettant, har vi mødtes med og deltaget i prøverne.

- Menighedsrådet De fire kirker
Daniel Rye, 5000 i underskudsstøtte
Lån af kirken Koncert med nordstemt

- Sangaftnerne, det er flot at i hænger i! Overskuddet går nu direkte til HTLF og forsamlingshuset.

- Bankoklubben, har udsolgt til alle deres bankoaftener, det er sgu godt gået.

- Krea klub, er en stafet man kan gribe, i 2019 har der været to den ene ved Caroline og den anden ved Katrine.

- Familieklubben blev dannet i 2019 og er en succes, der endda har været med i de landsdækkende TV2 nyheder.

- Der har været et Loppemarked arrangeret af Rikke.

Alt i alt ser det rigtig godt ud for det sociale engagementet i Husby Tanderup.

TAK

Tak for alles indsats, både i og udenfor Borgerforeningen. I gør det både sjovere og mere attraktivt at bo i vores område. Tak for det gode samarbejde foreningerne i mellem, ikke mindst de to formænd Caroline og Elisabeth, altid positive og nemme at løse problemer med.

Tusind tak til alle dem der har støttet op om vores lille forening til diverse arrangementer og alle vores medlemmer – det er jer der gør det muligt at lave de her forskellige arrangementer.

Tak til bestyrelsen – Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer, i har været rigtig gode til at klare opgaverne, og gjort min rolle nem det sidste år!
Tak for mig.

Dagsorden Generalforsamling d. 5/3-2020. Referent: AC


Afbud fra bestyrelsen: Lars Henrik

1. Valg af dirigent
- Niels overgaard

2. Valg af stemmetællere - Sønke og Elisabeth.

3. Årsberetning v. Dan Ljungar - Se vedhæftet fil.

4. Årsregnskab v/Henrik Andersen - Godkendes på generalforsamlingen.

5. Valg til bestyrelsen
- Fungerende formand Dan Ljungar, på valg, genopstiller ikke
- Kasserer Henrik Andersen, ikke på valg
- Sekretær AnnCathrine Nielsen, på valg, genopstiller for et år
- Camilla Larsen, på valg, genopstiller for to år
- Monica Kristensen, på valg, genopstiller for et år
- Lars Henrik Knudsen, på valg, genopstiller for to år
- Suppleant, Morten Andersen, på valg, genopstiller ikke
5.1 Valg af nye medlemmer
- Kenn Andersen og René Skou
- Suppleant: Peter Bæk

6. Valg af to revisorer for hhv. 2 år og 1 år.
- På valg er Peder Haahr og Bernhard Jensen, ingen genopstiller - Morten Kronborg bliver ny revisor for to år.
- Arne Hansen bliver ny revisor for et år.

7. Valg af revisorsuppleant for et år
- Dan Ljungar


8. Valg til Ejbyhallernes repræsentantskab - Erik Møllegaard, på valg, genopstiller
- Katrine Møllegaard Kolind, ikke på valg

9. Indkomne forslag
a. Vedtægtsændringer v/ Henrik Andersen
- Vedtægtsændringerne godkendes på generalforsamlingen.
- Lillian Kidmose foreslår, at det bliver offentligt gjort i HOVSA hvis, der skal ske vedtægtsændringer, så man som borger hjemmefra kan orientere sig i disse. b. Lokaludvalg v/ Caroline Dietz
- Caroline holdt et kort oplæg omkring Lokaludvalg. I et lokaludvalg bliver man indkaldt til andre typer møder i kommunen, end dem som HTB bliver indkaldt til. I Middelfart kommune anbefaler de, at man har et lokaludvalg. Et lokaludvalg fungere som et talerør til kommunen.
- Der bliver lavet et uddybende skriv til HOVSA omkring Lokaludvalg, i håb om, at nogen skulle være interesseret i, at stille sådan et på benene.

10. Evt.
- Kirsten Olsen fortæller, at holdet bag revyen gerne vil spille igen til næste år. De skal spille ”Den grønne elevator”.