I januar 2016 startede Borgerforeningen indsamlingen til nyt gulv. Et 80.000 kr. projekt blev til et 15.000 kr. projekt ved Udeholdets hjælp. Mogens Poulsen fik ideen at koble kontingentet sammen med en indsamling til renoveringen, og vi var meget rørte over den flotte opbakning. Ud over udeholdet har Lotte, Lilian, Poul, Kirsten og Jonna lagt et stort arbejde i projektet. Det er min opfattelse, at øremærkede projekter går rigtigt godt. Det er altid dejligt at vide, hvad pengene går til. I samme åndedrag skal nævnes en ting, vi var mange, der var irriterede over, nemlig foldedøren. Her gjorde midler fra Middelfart Industriforeningens Fond, Super Brugsen Gelsted og ikke mindst Borgerforeningens medlemmer det muligt at der i sommer blev opsat en ny foldedør.

24. januar var Lilian Kidmose vært ved et arrangement for vores nye medborgere fra Syrien og Eritrea. Det var et hyggeligt og godt besøgt møde med spil, kaffe, kage, sang – og ikke mindst etnisk musik i høj klasse. Senere på året var der et nyt arrangement med sang og musik samt udendørs spil.

”Route 66” (årets dilettant) gik fantastisk med et flot overskud. Kjeld har nu (i år) instrueret 18 gange – vil gerne nå 20. Route 66s forfattere besøgte dilettanten i år, da de også havde skrevet stykket ”Sail Along”.

Fastelavn stadig større og større tilslutning ikke mindst pga. den store indsats, fra de 3 kvindelige bestyrelsesmedlemmer i HTB. For en uge siden, var det helt overvældende.

Den 11. februar var der møde med projektleder Niels Ole Præstbo ang. Naturpark Lillebælt. Han håbede på stor opbakning til Naturparken, da balancen mellem benyttelse og beskyttelse er af stor betydning. Desværre var der mager opbakning i vores område trods Niels Ole og kommunens forsikringer om, at det ikke ville påvirke nogen mod deres vilje. Da Naturpark Lillebælt er en fleksibel størrelse, kan man altid henvende sig og få en snak om at komme med.

Den fælles Generalforsamling forløb planmæssigt.

Udover de tilbagevendende aktiviteter har jeg som repræsentant for Borgerforeningen deltaget i en del møder, men skal nok spare jer for at nævne dem alle. Udover Nytårskuren i begyndelsen af året, var der et møde med en fremtidsforsker i Ejbyhallen den 8. marts, og utallige møder med Middelfarts Lokaludvalg, når de husker at advisere os…

Den 14. april forsøgte vi at arrangere et foredrag om et hot emne: ”It-sikkerhed og overvågning” med Peter Kofod. Det var gået varmt ind rigtig mange steder. Her havde vi 1 forhåndstilmelding og måtte derfor aflyse.

Den 28. april blev hjertestarteren indviet af førstehjælpsinstruktør Keven Nielsen, som kom igen den 29. september og gennemførte et 1. hjælps kursus med certifikat for 16 deltagere.

Den årlige mindehøjtidelighed ved Mindestenen ved Emtekær den 22. maj, var smuk og højtidelig. Hans-Peter har investeret i et par fakler, som han har stående klar til fremtidige arrangementer (73 år i år)

Borgerforeningen har i flere tilfælde i løbet af året kontaktet kommunen i forskellig anliggender og altid med god respons. I foråret blev også mindestenen for den Fynske digter Lars Clausen ved Adlerhus renoveret og senere er roetogs- broen over Brende Å ved Kirkestien blevet renoveret og malet. De gamle betonrør først for på Brendemøllevej blev fjernet, efter vi ”truede” med at lave dem om til kunstværker. Ingen vidste, hvorfor de var der. Jeg havde kontakt med Jacob Herskind, Humorist. Gøgler. Kunstner. Anarkist. Fremadrettet opfordrer vi alle til ikke kun at lægge mærke til, når fjolser smider øldåser mv på vejene, men også, hvordan vi sammen kan forskønne området.

Sommerfesten blev igen en succes trods det magre resultat. Alle slags spil, veteranbiler, god mad og dans i teltet, rundede en god tradition af. Lene og Flemming Carlsen blev fortjent udnævnt til årets borgere for altid at været styret af et stærkt socialt gen og en eksemplarisk medmenneskelighed. Ikke at glemme ”Mad for Mænd”, Dilettant og revy ligesom Flemming var en elsket børnehaveklasseleder på Tanderup Skole.

Jeg vil også huske at nævne de populære sangaftener, styret af et trofast hold, hvor Anni tager sovsen i egen hånd og Lilian og Andreas blander de sorte og hvide tangenter i skøn forening (det ku Trump lære noget af). Holdet har ønsket at sangaftenerne fremadrettet kommer under Borgerforeningens regi, og det er vi taknemmelige for.

Firmaturen gik til ”Manden med Danmarks bedste løg”, som der stod i avisen, Thorup Bakkegård og Orelund – hvor vi hørte hvordan Jacob og Claus startede, vi så virksomheden og handlede i deres nye smukke gårdbutik. (Her skal jeg nok lade være med at nævne ordet Økologi, Morten!). Det var en hyggelig og informativ tur.

Høstfesten gav et lille minus på 900,- og vi har i Borgerforeningen talt om, at arrangementet muligvis i fremtiden skal arrangeres af landmændene selv, dog med stor støtte og hjælp fra Borgerforeningen.

Oktoberfesten og Mortens Aften er altid en sikker succes. Det er her vi skal tænke fremad mht. Mortensaften, efter at Flemming og Lene sagde stop sidste år.

Juletræsfesten var endnu en af de fester, der har større og større opbakning. Jeg hørte, at julemanden var på besøg.

Andre ting der skal nævnes, som havde betydning i løbet af året, var de mange møder så som Fællesmødet HTUG, HTB, HTLF., lokaludvalgs møder / nytårskuren / Den blå firkant, Vita Andreassen og Thyge Mortensen/ Naturpark Lillebælt/Netværk for lokalområderne i Middelfart (Facebookgruppe). Hjemmesidearbejdet. Vigtigt nu hvor alt udlejning mere og mere går den vej, at holde siden opdateret og sikker. (ny hurtig server).

Badeponton bliver på fornemmeste vis varetaget af Martin Jørgensen fra Hygind med en håndsrækning fra Jørgen Rasmussen, der trådte til ved stormfloden. El-arbejde bag scenen arbejder Martin også på. Det blev ændret, så det fungerede godt til dette års dilettant, og nu venter han bare på input fra dilettantholdet om yderligere forbedringer af en ny samlekasse til alt el og alle lamper.

Udeholdet holdt sidste møde i december, hvor Mogens trak sig. Så vi håber, at en ny ”indpisker” vil melde sig på banen. Jeg var selv med til flere af deres hyggelige arbejdsomme sammenkomster. En skam hvis det skal forsvinde.

Da det nu er min sidste beretning, inden jeg trækker mig fra posten, vil jeg udover de allerede nævnte slutte af med at takke Jagtforeningen, Spejderne, Gymnastikforeningen, kirken, Udeholdet, Dagligstuefortællinger på Solbjerggaard, Gå-holdet, de erhvervsdrivende samt alle medlemmerne, og ikke at forglemme ildsjælene fra Emtekær, der sikrede Salbrovad Skolen en tid fremover for et godt og konstruktivt samarbejde gennem de sidste 4 år. Sidst men ikke mindst bestyrelsen, som har holdt mig ud så længe.

For, som det blev nævnt i nyhederne for en uge siden af Carsten Abild, formand for Landsbyerne i Danmark ”Mens det politiske nærdemokrati sygner hen, spirer det folkelige nærdemokrati frem. I næsten alle landsbysamfund er der i dag lokalråd, landsbyråd, beboerforeninger, borgerforeninger, forældrebestyrelser mv. Disse lokale råd og foreninger står vagt om den lokale debat, medbestemmelsen, frivillighedskulturen og det folkelige fællesskab. Som landsbybeboerne og ildsjælene siger om deres lokalsamfund: ”Her vil vi leve og ikke blot bo” Lokalråd fremmer Nærdemokratiet.” (Carsten Abild Landsbyerne i Danmark).

At det politiske nærdemokrati sygner hen, er jeg ikke helt enig med ham i, da jeg synes, at vi har et fint forhold til politikkerne og administrationen, men resten kan jeg stå bag.

Tak for et godt år 2016. Ole Vagn Larsen, Husby Tanderup Borgerforening