Året 2015 var et godt år. De faste arrangementer Fastelavn, Sommerfest, Høstfest, Mortens Aften og Juletræ forløb som forventet og nåede et pænt overskud. Altid dejligt, at der er dækning for de ideer, vi fostrer.

Et arrangement med Peter Viskinde viste desuden, at forsamlingshuset godt kan rumme kvalitetskoncerter. Nu skal vi bare have ideer til lignende tiltag, som vi kan betale. Et enkelt foredrag gav underskud.

I Dilettant 2015, ”SOS Mordpolen” var vi alle med på en sjov tur til det kolde nord. Dernæst gav den årlige affaldsindsamling, som Karin stod for igen i år ”for”- store mængder affald. Den 22. maj var det 71 år siden, at et engelsk bombefly blev skudt ned over Emtekær. Vi mødtes traditionen tro til en lille smuk mindehøjtidelighed.

Senere var Borgerforeningen på et hyggeligt besøg hos Tove på Gammelgaard, hvor formanden for Foreningen Straatag fortalte om gården. Sommerfesten gik godt og foredraget med Hans Jørgen Bonnichsen var et spændende og aktuelt indslag.

De populære sangaftener med fællesspisning havde i 2015 besøg af Anne Marie Klausen, Middelfarts bosætningskonsulent. Vi skulle også have haft en aften med Middelfart Politi omkring nabohjælp. Det blev desværre aflyst, men bliver taget op senere.

Mortens Aften blev også en stor oplevelse. Udover den altid dejlige mad fra Mændene fra Sdr. Aaby ”, havde Flemming og Lene inviteret Peter Trandbohus og hans datter Anne, der hjalp os igennem med mange af Kaj Norman Andersens viser, og i november holdt Mads Syndergaard et spændende foredrag om sin tur til det østlige hjørne af Sibirien. Det trak flere tilhørere langt fra.

Borgerforeningen har i årets løb deltaget i Nytårskuren i Middelfart samt møderne i lokaludvalgene for at holde os opdaterede med udviklingen i resten af Middelfart Kommune. Vi har også i årets løb fået en del opringninger om ting, der kunne forbedres. Blandt andet renovering af mindestenen ved Wedellsborg for digteren Lars Clausen. Den bliver renoveret til foråret. Ligesom vi - stadig - arbejder på at få indviet hjertestarteren (der dog virker ok).

Af andre begivenheder, der kom vores vej var ”Smag og Oplev Middelfart”, der holdt åbent hus Landmand Søren Hvelplund.

Krea- og filmklubben, blev i årets løb neddroslet pga. lille deltagelse formentlig afledt af den ny folkeskolereform.

Alt i alt synes jeg, vi har haft et spændende år, og jeg vil igen i år give bestyrelsesmedlemmerne en stor tak for deres villighed til at ”lege med” ved siden af deres fuldtids arbejde.

Tak for et godt år. M.v.h..
Ole Vagn Larsen, formand
Husby Tanderup Borgerforening