Året 2014 kunne man næsten betegne som ”buisiness as usual”. De såkaldt faste arrangementer forløb forventet uden de store udsving. Et enkelt gav underskud, men glade deltagere. Det var den dejlige aften med Palle Krabbe, som var et forsøg på at tilføre huset anderledes arrangementer. Vi havde en aftale med Palle om at underholde børnene til sommerfesten og de voksne ved en senere koncert. Dilettant 2014, ”Eroter i Luften”, Fastelavn, Sommerfest, Høstfest, Mortens Aften, Palle Krabbe og Juletræ opnåede et overskud på godt 32000,-, som oversteg HTBs indskud i forsamlingshuset til renovering af den lille sal. Altid dejligt, at der er dækning for de ideer, vi fostrer. De populære sangaftener med fællesspisning havde igen i 2014 besøg af forskellige oplægsholdere: Den trend, der startede med Lise Seisbøll om Keramik museet i efteråret 2013, fortsatte med Uffe Skov-Hansen, der fortalte om sin tid på Lindø og Søren Bang, der fortalte om landbrug i Rumænien. Mortens Aften blev også en stor oplevelse. Udover den altid dejlige mad fra Mændene fra Sdr. Aaby ”, havde Flemming Carlsen instrueret Pernille Kershøj Qvist i stykket ”Jeg tæller timerne”. Et intenst og eftertænksomt stykke.

Kreaklubben, filmklubben, fotogruppen og computerværkstedet er alle tiltag, der i årets løb var til stor glæde for dem, der mødte op. Der var varierende deltagelse – men sådan må det være. Fotogruppen er pt. nedlagt på grund af, at Gert Kjeller er flyttet fra området. Computerværkstedet er overgået til ”efter behov”.

Den 7. marts blev vores udviklingsplan overdraget ved et byrådsmøde i Middelfart og i april præsenterede lokalområderne deres udviklingsplaner i Ejbyhallen, hvor også Husby Tanderup Borgerforening havde en stand. Der blev netværket heftigt mellem byrådsmedlemmer, Lokaludvalg og presse.

Den 27. april mødtes vi med Karin fra Dansk Naturfredning på den årlige affaldsindsamling. Det blev til 15-20 store sække affald + dunke, dåser og gamle bildæk. Forinden havde vi repareret bænken og fjernet vognen/gl. jern og fiskenet på Sdr. Åby strand med stor hjælp fra Vagn Aage Føns.

Den 22. maj var det 70 år siden, at et engelsk bombefly blev skudt ned over Emtekær. I den anledning fik vi arrangeret en mindehøjtidelighed, renoveret højen og opsat en informationstavle. Hjemmeværnet og HTUG stillede med 3 faner, der blev sunget, borgmesteren holdt talen, og Freja iført hvid kjole og bælte i Royal Air Force farver afslørede informationstavlen sammen med Borgmester Steen Dalstrøm. Den smukke begivenhed blev afrundet hos Lilian og Mogens med kaffe, øl og vand. Lilian havde om formiddagen inden mødt familien til en af de dræbte flyvere, som var og lægge blomster.

HTB blev i 2014 tilsluttet Fynsk Support El – dog uden den store tilslutning, men Super-Brugsens beholdere til røde poletter gav i sidste kvartal 2014 kr. 1603,-. Nu mangler vi bare, at medlemstallet i HTB afspejler alle dem, der nyder godt af løjerne i løbet af året, da vi med et større medlemstal (selv med det mindste medlemskontingent på Fyn), har nemmere ved at søge fondsmidler.

Vi kunne ikke afse tid til en ”firmatur” i efteråret, men den kan stadig nå at komme her i foråret. Ideer er velkomne.

I HOVSAs januar nummer 2014 var en artikel om, at ”fibernet er en reel mulighed – hvis vi vil”! Der blev nedsat en arbejdsgruppe (nedsat - det er vist for meget sagt. Der var ikke megen tid til at sidde ned). Kort tid efter var der et dobbeltside farvebillede i Fyns Stiftstidende med teksten: Husby-Tanderup åbner for fremtiden, med Pers, Dans og undertegnedes ”grimme” hoveder stikkende frem fra scenetæppet. I talende stund er Energi Fyn ved at lægge sidste hånd på fibernettet i vort område (Børsen: EU 7%; DK 18%). Tidsplanen blev overholdt, generne har været minimale, og det ser ud til, at alle er tilfredse med, at vi arbejdede intenst for at holde vores område opdateret på den digitale motorvej. Stor tak til alle, som var med til at trække læsset fra ide til implementering. Ruerne og det yderste ved Tybrindvej mangler lidt, men
skulle ifølge projektleder Jan Kamp blive færdig i slutningen af februar. I betragtning af, at Energi Fyn ikke havde dem med i det første projekt, synes jeg faktisk, at det er meget godt. Dejligt at vi fik alle med.

Af andre begivenheder, der kom vores vej var ”Smag og Oplev Middelfart”, der holdt åbent hus hos Claus og Lotte, samt ”Skovens Dag”, der havde en event på Wedellsborg, hvor Peter Storm viste rundt og fortalte røverhistorier. Ligeledes blev det 8. Danske Morini træf afholdt i Hygind.

Borgerforeningen har i årets løb deltaget i Nytårskuren i Middelfart samt møderne i lokaludvalgene for at holde os opdaterede i udviklingen i resten af Middelfart Kommune. Her kunne jeg godt tænke mig, at der var nogle af jer, der ville deltage. Bestyrelsen er begrænset af, at de fleste bestyrelsesmedlemmer er ramt af arbejdsmarkedet og børneopdragelse. Derfor skal der gå en opfordring til alle medlemmer af Borgerforeningen til at hjælpe til med vores arrangementer. Der har været en tendens til at bestyrelsen i løbet af året har løbet mere rundt på ”lageret” end at have tid til at være mere i ”direktionslokalerne”. Med det mener jeg, at udførelsen af arrangementerne har trukket så meget energi, at idéfasen er blevet lidt forsømt. Det gælder også udviklingen af punkterne i Udviklingsplanen. Men jeg kan fortælle, at vi har fået håndslag fra Camilla, som gerne vil deltage i planlægningen af høstfesten i år, og at en Facebook side er startet (HippoConnection Husby-Tanderup) for hesteinteresserede. Vi mangler stadig en presseafdeling.

Arbejdsdelingen omkring forsamlingshuset i HTB, HTUG og HTLF behøver efter min mening et serviceeftersyn. Uden HTB´s arrangementer og indtægter til forsamlingshuset vil udlejningen pt. ikke kunne holde huset kørende, da der også er en stor udgift til det lille hus. Så det er vigtigt for vores planlægning, at vi kender planerne på længere sigt. Jeg ved godt, at HTLF har ventet på svar fra HTUG om deres involvering og planer for fremtiden. Det ser vi frem til.

Alt i alt synes jeg, vi har haft et spændende år, og jeg vil slutte med at give bestyrelsesmedlemmerne en stor tak for deres villighed til at hoppe ind i aktiviteterne med stor energi og entusiasme ved siden af deres arbejde.

Tak for et godt år. Mvh. Ole Vagn Larsen Husby Tanderup Borgerforening.