2013 var et spændende og på mange måder travlt år. Vi har afprøvet nye ting. En ny formand skulle læres op og holdes i ørerne, og en udviklingsplan skulle pudses af og sendes ud til alle. Jeg vil nu kort opremse begivenhederne med enkelte noter og bagefter komme med bud på, hvad vi arbejder med p.t. og i nær fremtid. Bagefter vil Morten fremlægge regnskabet.

Mange af vores aktiviteter er på glædelig vis blevet autonome størrelser. Det gælder Fastelavnsfesten ved Vibeke, Caroline, Monica og Katrine, Sangaftenerne ved Lilian, Anni og Andreas, Fællesspisninger og Mortens Aften ved Mad for mænd + koner. Filmaftenerne ved Vibeke og Søren, Oktoberfesten ved Monika, Sönke og Caroline, Kreaklubben ved Lilian, Udegruppen ved Mogens og badepontonen fik en ophaling og overhaling af Martin og Claus. Hjemmesiden ved Mads. Fotogruppen ved Gert.

Vores efterhånden store sommerfest tager Borgerforeningen sig af sammen med HTUG og en masse frivillige til det praktiske, ligesom det til høstfesten er Borgerforeningen, der holder stand i baren. Dilettanten (eller Husby/Tanderup Egnsteater) er en stigende succes med mange medvirkende, der får nogle spændende måneder sammen - og i år (2014) et større antal besøgende, der alt andet lige også giver et større overskud.

Hvis vi kigger lidt på de enkelte arrangementer, har vi prøvet at se, om vi kunne lave små fornyelser, der kunne interessere nye deltagere. Flere medborgere, der har lettere hørebesvær, har gjort opmærksom på lyden i den store sal. Vi er begyndt på at eksperimentere med lydstof. Scenen har fået en opdeling (også med stof), så vi kan bruge den til mindre arrangementer/ stykker uden at skulle male hele kulissen om. En montering til projektor er ved at blive arrangeret, både i stor og lille sal, og HTUG og HTB har besluttet at lægge midler i en pulje til renovering af lille sal (maling + gulv). En artikel i tirsdags udgaven af Fyens Stiftstidende viste klart for Gamborgs forsamlingshus, at lejere ønsker kvalitet og service. Det vil vi skele til fremover.

Alle små og store indkøb og forbedringer har alt i alt kostet knapt 20.000,-
(el-klaver, tømmerflåde, scenestof, lydstof, kulissestof, låse, hjemmeside samt 2 symaskiner til Krea på næste års regnskab)

Vi har alle stiftet bekendtskab med det ny el-klaver, som både sangaftenerne og dilettanterne har megen glæde af. Sangaftenerne har haft spændende besøg af Lise Seisbøl fra Danmarks Keramik Museum i Middelfart og Søren Bang, der talte om landbrug i Rumænien. Mortens Aften stod i kunstens tegn, da Dorthe Stæhr fortalte om PH og Gelsted Boy Band sang for. Det er et koncept, vi gerne vil fortsætte med, hvis der er stemning for det. Middelfarts turistchef, Anette Hellmund Werenskiold, vil gerne komme, og vi har andre forslag på bedding. Mortens Aften i år vil også byde på en overraskende nyskabelse.

Årets ”firmatur” gik til Billeskovhus, hvor stedets daglige leder, Simon Lykke på bedste vis fortalte om stedet, viste rundt og serverede lysbilleder, kaffe og kage. Billeskovhus er et moderne kursus- og tilholdssted for iværksættere, som vi kan være stolte af og anbefale vidt omkring.

Den 22. maj er det 70 år siden, at Emtekær fik krigens rædsler at mærke, da et engelsk fly blev skudt ned og 8 personer omkom, der i blandt en lokal. Borgerforeningen har afholdt årlige mindehøjtideligheder ved mindestenen. I år vil der blive gjort lidt ekstra, bl.a. vil en æresvagt fra det lokale hjemmeværn være til stede. Mindehøjtideligheden er under udarbejdelse.

Når jeg tænker tilbage på året, der er gået, kan jeg ikke undgå at blive imponeret over alle jer, der deltager på den ene eller anden måde. Det er også den respons, jeg får, når folk udefra læser Hovsa, vores hjemmeside eller hører om området.

Det kræver også mange hænder, at få det til at hænge sammen og også til at få gang i implementeringen af udviklingsplanen, som i øvrigt bliver uddelt til Byrådet førstkommende byrådsmøde, sammen med et usb-stik med planen på. Vi håber, at nye vil dukke op, og at de ”gamle” stadig har glæde af, at gøre tingene i fællesskab til alles bedste.

Området bliver i Kreditforeningens kredse betegnet som risikoområde. Det vil vi gerne vende. Et af midlerne er, at vi har taget opfordringen fra Anne Esbensen op til at få fibernet til området. Mødet med Energi Fyn i går gik således, at vi fik lovning på fibernet i hele HTB´s område, hvis vi inden for overskuelig fremtid får de tilstrækkelige tilmeldinger. Mere om dette kommer meget snart.

Det har været et travlt år med mig, som ”ung i arbejde” J. Tak for hjælpen. Jeg vil også gerne takke Jonna, som har valgt at trække sig efter mange års solidt arbejde, og Berit for sin særdeles effektive indsats også ved de større arrangementer. Jer kommer vi til at savne.

Tak til Caroline for sin viden og hurtig aktion, når der skal købes ind i større mængder og laves fester.

Tak til Dan som sparringspartner, og for klar tale – på skrift (sekretær), tak til Morten for at holde styr på finanserne og til Katrine for sin rolige og pragmatiske måde at få tingene ordnet og få kagerne bagt. Jeg synes, at vi har haft et godt hold, og det er jeg sikker på, vi også vil få fremover.

Med venlig hilsen

Ole Vagn Larsen