Lejekontrakt

Husby Forsamlingshus reserveres ved at udfylde formularen her nedenfor og klikke på "Send kontrakt". Husk at læse det hele med, også det "med småt". Din bestilling er først endelig når vi har modtaget din aconto indbetaling, og du har fået en bekræftelse per mail. Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores hyggelige lokaler. Bemærk at du har mulighed for at komme forbi og se på faciliteterne. Venlig Hilsen Husby-Tanderup Landsby Kulturhus Forening
Please type your full name.
Invalid email address.
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

Bemærk

Forsamlingshuset kan ikke lejes af personer under 18 år uden forældres samtykke og underskrift.
For efterskoler og ungdomsfester u. 18 år gælder, at det er en af de voksne (forældre), som hæfter for det lejede – evt. flere voksne (forældre) i fællesskab. Samtidig er der krav om at der er voksne til stede under festen / arrangementet.

Udlejer:

Husby Tanderup Landsbykulturhus Forening (HTLF)
Skræppedalsvej 6
5592 Ejby
CVR nr. 33979150
Bank Nordea kontonr. 2019 - 0724 214 266

Depositum / aconto

Almindelig udlejning:
A conto på kr. 500,- indbetales på foreningens konto når lejekontrakt er modtaget af lejer. Det resterende beløb skal være indgået på foreningens konto senest 3 dage før lejedatoen. Først herefter kan nøgle udleveres.

Specielt for efterskoler:
Lejen for efterskoler er kr. 4000,-, og udover lejen indbetales et depositum på kr. 2000,- som tilbagebetales, når lokalerne er afleveret og godkendt af udlejer. Det forhøjede depositum skal dække evt. ødelagt inventar og ekstra, mere omfattende rengøring. Depositum skal indbetales når lejekontrakt er modtaget af lejer. Restbeløbet kr. 4000,- indbetales senest 3 dage før lejedato.

Det med småt

Ved afbestilling tilbage betales aconto beløbet, dog ikke hvis afbestillingen sker senere end 4 uger før lejedato.

I lejen er inkluderet: brug af køkken, el, gas, varme, og brug af service og bestik.

Det lejede kan overtages på udlejnings dagen kl. 9:00 og skal afleveres senest efterfølgende dag kl. 8:00 med mindre andet aftales.
Såfremt der ikke er anden udlejning dagen før, kan der indgås aftale om, at forsamlingshuset kan overtages dagen før, alene til brug for opstilling af borde/stole og borddækning. En sådan aftale er med forbehold for, at der ikke sker anden udlejning.
Hvis lejer vil være sikker på, at få forsamlingshuset dagen før til opsætning af borde/stole og borddækning kan lejer reservere forsamlingshuset til kr. 950,-

Nøgle udleveres / afleveres efter aftale med Jonna Rasmussen, telf. 27 87 10 00 (efter normal arbejdstid).

Om forsamlingshuset.

  1. I forsamlingshuset forefindes internet med Wi-Fi forbindelse.
  2. I forsamlingshuset forefindes projektor og lærred.
  3. Der forefindes toilet med puslerum.
  4. Køkken med gaskomfur og industriopvaskemaskine samt alle nødvendige køkkenredskaber.
  5. Der er service til borddækning til 125 personer.

Ansvar

Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum.
Faciliteterne skal afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelse.
Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser herunder alkoholbevillinger, der knytter sig til lejers arrangement. Vi gør opmærksom på brandmyndighedernes anvisninger om max. 150 gæster / personer og henviser i øvrigt til overholdelse af betingelserne på det officielle opslag i forsamlingshuset.
Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar, forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster.
Udbedring af eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer og efter dennes anvisning.

Værdigenstande og forsikring

HTLF har ikke forsikring, der dækker evt. tyveri af og hærværk på værdigenstande, som opbevares af udlejer i huset under udlejningen.

Rygning

Der må ikke ryges inden døre. Ved hoved- og bagdøren er der opsat askebæger, som man bedes benytte.

Affaldshåndtering

Alt affald skal være fjernet fra huset inden dette forlades. Ved bagdøren er placeret affaldscontainer, hvori alt køkkenaffald og emballage deponeres. Flasker og dåser må ikke kommes i containeren. Glasflasker, skal i de grønne kasser udenfor baggangen. Dåser skal i stativer med plasticposer udenfor baggangen. Smid ikke tyggegummi indendørs. Smid ikke ris indendørs.

Rengøring

Køkkenet skal rengøres inden aflevering. Dette omfatter rengøring af ovn, komfur, borde og overflader. Gulv fejes og vaskes. Alt det benyttede som f.eks. gryder, pander, skåle, fade, service og bestik vaskes op og stilles på plads iht. de opsatte anvisninger. Opvaskemaskine tømmes.
Borde aftørres. Borde og stole samles og sættes på plads langs væggene. Gulvet i begge sale fejes, må ikke vaskes. Gangarealer og gulvet på toiletterne fejes. Øvrig rengøring er med i lejeprisen.

Aflevering

Huset afleveres opryddet og rengjort, som beskrevet i lejeaftalen under Rengøring, så dette er klar til at husets rengøringspersonale kan foretage den efterfølgende almindelige rengøring.

Ved aflevering tilbageleveres nøgle i Husets postkasse, såfremt der ikke er lavet anden aftale med udlejer.

Er der ting som er gået i stykker, skal dette oplyses af lejer og erstatning aftales med udlejer.

Husk selv skal at medbringe sorte affaldssække, og emballage til madrester.

Tak fordi I valgte at leje Husby Tanderup Landsbykulturhus.
Vi håber I får en god fest,

Bestyrelsen

Invalid Input