Generalforsamlinger i Husby Tanderup Borgerforening (HTB) og Husby Tanderup Ungdoms og Gymnastikforening (HTUG)
Onsdag den 8. marts kl 19.00 i Husby forsamlingshus.

Med afsæt i det gode samarbejde mellem foreningerne, indkalder HTUG og Borgerforeningen til generalforsamlinger, der gennemføres i forlængelse af hinanden denne dag.

Tilmelding Generalforsamlingen til Elisabeth Christiansen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller sms 2444 6878. Vi starter kl. 19.00.


Forslag til behandling på generalforsamlingerne skal være hhv. HTUG’s og HTB’s formænd i hænde senest 8 dage inden generalsamlingerne. Forslag kan sendes til:
•HTUG Elisabeth Christiansen på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
•HTB Kenn Andersen på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

HTLF Dagsorden
· Formandens orientering
· Kassererens gennemgang af regnskab og budget

Kort pause

HTUG Dagsorden
· Valg af dirigent
· Valg af 2 stemmetællere
· Bestyrelsens beretning ved formanden
· Revideret regnskab samt næste års budget ved kassereren
· Indkomne forslag
· Valg til bestyrelsen (på valg: Søren Windfeldt, Sønke Christiansen, Anders Kolind Østergård)
· Valg af suppleanter (på valg: Niels Overgaard, Caroline Dietz Hansen)
· Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
· Eventuelt

Kort pause

HTB Dagsorden
· Valg af dirigent og 2 stemmetællere
· Årsberetning ved formanden
· Årsregnskab ved kassereren
· Indkomne forslag
· Valg til bestyrelsen
· Valg af revisor og revisorsuppleant
· Valg af repræsentanter til Ejbyhallen
· Eventuelt

Vel mødt!
På foreningernes vegne
Kenn Andersen, fungerende formand HTB
Caroline Dietz Hansen, formand HTLF
Elisabeth Christiansen, formand HTUG

knab