Ordinær Generalforsamling HTUG Husby Forsamlingshus torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00
Velkomst ved formanden og -  årsberetningen kan fås her på linket.

a: Valg af Niels Overgaard som dirigent Generalforsamlingen er lovligt indvarslet

b: Valg af stemmetællere: Ole Vagn og Erik Møller

c: Bestyrelsens beretning ved formanden Elisabeth Christiansen Se bilag Godkendt

d: Regnskab 2019 og budget 2020 ved kasseren Kai Henriksen Se bilag Godkendt

e: Intet

f: Genvalg til Kai Henriksen, Randi Mose Hansen, Elisabeth Christiansen Nyvalg til Søren Hvelplund

g: Genvalg til Caroline Syndergaard og Niels Overgaard.

h: Lars Glud og til revisor suppleant Per Nordby.

i: Intet

Dirigenten afslutter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.