B1Vi flyver lige et smut til Wedellsborg med Prinsen af Wales.
Den engelske prins havde netop åbnet den britiske udstilling i København sidst i september 1932 og blev så inviteret til Wedellsborg et par dage. Det vendte op og ned på det fredelige Vestfyn.

En eskadrille på hele 9 vandflyvere gik i luften ved Holbæk den 29. september og landede om eftermiddagen ved Ronæsbro. Det rygtedes så lynsnart, at godt 300 biler og 2-3000 mennesker strømmede til. Lidt før landingen ankom herskaberne fra Wedellsborg i en Buick og en Lincoln. En rødlakeret cris-craft-båd tilhørende den amerikanske krigsveteran Ole Jensen fra Middelfart lå parat til at sejle prinsen i land.

Lærer Jacobsen fra Rolund lavede et improviseret skilt: ”Welcome to wholesale-society in Ronæsbro” (Brugsforeningen i Ronæsbro). Et engelsk og et dansk flag prydede den lange anløbsbro. Så kom de små prikker til syne på himlen i nordvest, fordi de først skulle en tur hen over Lillebæltsbro-byggeriet. Så sukkede folk højlydt, fordi flyverne gik mod Wedellsborg, men efter at have set det fra oven, vendte de tilbage for at lande. Endelig steg prinsen i land i gråt flonnel og et flot rødt halstørklæde efter at have afført sig sin flyverdragt.

B2Næste dag besøgte den fornemme gæst Wedellsborg Mejeri, hvor bestyrer Grønløkke viste rundt. Herefter gik turen til Tybrind og Ellegård på Fønsskov for til sidst at slutte med nogle spontane besøg hos tre husmænd Carl Sørensen, Carl Martinsen og Niels Møller i Skovløkken.

Danish butter and danish bacon var, hvad den engelske prins så på nærmeste fynsk hold. Vi fik den store verden fløjet ind til Brugsen i Ronæsbro.

Artiklen er skrevet af Peter Storm, skribent, lokal- og kulturhistoriker.

 

 

 

Yderligere oplysninger er tilføjet af Peter Storm
Prinsen af Wales og karlen Marius på Tybrind

B31Da prinsen af Wales i sensommeren 1932 besøgte Danmark var en del af programmet henlagt til Wedellsborg, hvortil prinsen kom flyvende i en dansk eskadrille af marinens vandflyvere. Prinsen ville gerne se på dansk landbrug, hvilket medførte en udflugt til Tybrind avlsgård, nogle husmænd i Skovløkken og Ellegaard på Fønsskov. Ved besøget på Tybrind viste forpagter Krag-Olsen rundt og her udspandt sig en u planlagt og uforudset situation.

Ved gårdens hestestald boede karlen Marius og hans familie i en lille og ikke helt velholdt bolig. Udenfor legede børnene, der forbløffet stirrede på de fornemme gæster. Den engelske prins styrede interesseret hen imod børnene, selvom forpagter Krag-Olsen søgte at afværge det. Prinsen ville gerne hilse på familien, men dennes overhoved Marius var imidlertid ikke hjemme. Han var ude i roerne. Den største af drenge blev sendt efter far, der kom halsende hjem.

Prinsen blev budt indenfor af Marius og Mine. I et af husets rum var opstillet to udrugningsmaskiner for kyllinger. Prinsen fik nu forklaret ved hjælp af en tolk, hvorledes sådanne maskiner fungerede. Marius var ikke ligefrem i stadstøjet og ej heller ligefrem nybarberet.

Besøgsprogrammet fik her et uventet punkt, der medførte, at den efterfølgende frokost på Wedellsborg måtte kortes noget ned. I den følgende tid måtte Mine og Marius fortælle vidt og bredt om den britiske tronfølgers besøg.