jensplWienervals fra Sdr. Åby lyder lidt specielt ikke sandt? Ikke desto mindre er det titlen på et stykke musik, som en spillemand, der af Carl Nielsen blev kaldt ”Spillemændenes Konge” havde komponeret og som ofte blev spillet i Radiofonien.

Han hed Thyge Knudsen, var født i 1844, søn af strandtoldbetjent Hans Knudsen og hustru Ane Lindenpalm og boede i Sdr. Åby, hvor Lene og Flemming Carlsen bor nu.  Thyge skulle være håndværker og kom i lære som træskomager, ”men det var ikke sagen; musikken tog magten”.

Allerede i konfirmationsalderen var Thyge en søgt dansemusiker, og han blev kendt langt ud over sognets grænser som en spillemand af de sjældne og en dygtig komponist, hvis dansestykker blev meget populære. Desværre er de gået i graven med ham; han havde så let ved at skabe nye, så ”hvorfor nedskrive de gamle”.

        modelfoto

I samleværket "Folkedansen i Danmark" har Svend Jørgensen skildret en eftermiddag, han tilbragte hos Thyge, hvor de spillede "alle de vildeste af de gamle fynske danse, jeg kunne huske, og Thyge strøg den fineste second til ". - Det interesserede og morede den 90-årige musikant, at alt det gamle, han havde spillet som dreng, nu skulle komme til live igen gennem Foreningen til Folkedansens Fremme.

 
violSv. Jørgensen slutter: "Han tog afsked med mig stående i aftensolen uden for sit hus, en spinkel mand af middelhøjde, hans ansigt var smalt og fint, kunne i nogen grad minde om eventyrdigteren H.C. Andersen, hans hænder var slanke og fine. Man følte, at her stod en personlighed, en mand, der gennem snart et århundrede havde taget vel ved lære af, hvad livet så end bød på. Mit udtalte ønske om at måtte fotografere ham således, som han stod der med sin sølvbeslåede merskumspibe i hånden, blev på det bestemteste afslået; han havde aldrig været "taget af" - så heller ikke nu".

 

 Ældre borgere i Sdr. Åby kan stadig huske Thyge, enten ved at have mødt ham, eller ved overleveringer fra familien. Jeg besøgte Tove Finn Larsen, hvis forældre havde Lindegården, nabo til Thyge. Hun er født i 1931 og kunne sagtens huske, at Thyge havde en foxterrier og kom hver dag til køkkenvinduet og fik stukken en lille pande med et spejlæg og sin aftensmad ud gennem vinduet. Hun husker ham som høj og markeret.

 

Toves bedstefar var hos ham, da han døde, og hun husker at hendes mor fik et chatol og nogle sølvskeer efter Thyge. Toves moster Hansine var også meget musikalsk. Hun spillede orgel, og spillede af og til i kirken sammen med Thyge.


På sin 90-års et par måneder efter ovenstående besøg, holdt Thyge åbent hus for "bysens folk", og hvem der ellers ville se til ham, og sammen med et par venner underholdt han gæsterne med musik.

Thyge Knudsen, der var ungkarl, døde d. 9. april 1937. Sit hus - hans fødehjem - testamenterede han til kommunen, og hans ejendele blev givet til naboer i Sdr. Åby. Tove fik hans violin, som hun senere gav videre til en bekendt, der også spillede violin. Det har ikke været muligt at finde ud af, om violinen stadig eksisterer. Thyge spillede også nogle gange på Wedellsborg.

Der skal til sidst lyde en opfordring til at ransage hukommelsen for ting, du har hørt om Thyge. Lokalhistorisk arkiv har intet på nuværende tidspunkt. Der er sikkert stadig små historier derude...

Denne historie blev til med hjælp fra: Flemming Carlsen, Tove Finn Larsen, Carl Jørgen Madsen, Niels Holger Henriksen, Gerda Christensen og Frands Johan Ring (gamle Fynske spillemænd). Mvh. Ole V Larsen.