Udvikling af Husby Tanderup
(Klik på billedet og se hele udviklingsplanen som PDF)udvikling

Borgerforening har i fællesskab med HTUG og HTLF søgt og fået midler fra henholdsvis Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter og Friluftsrådet, til et forsøgsprojekt om, hvordan kultur- og fritidsliv kan skabe sammenhold og netværk i lokalområdet og bidrage øget bosætning.

Lokale udfordringer

Lokalområdet tager med projektet handsken op for de udfordringer, som lukning af skolen og overtagelsen af forsamlingshuset har givet. Projektet skal – inden for de rammer et forsøgsprojekt efter Landdistriktspuljen har – resultere i en udviklingsplan for lokalområdets kultur- og fritidsliv, der inden for nogle temaer formulerer en række konkrete indsatser, som ses og prioriteres i sammenhæng med den udvikling, som man ønsker i lokalområdet.

Projektet skal se lokalområdets kultur- og fritidsliv som en dynamo for områdets udvikling, som vil aktivere og samle de mange lokale initiativer og grupper i et aktivt netværk og sikre gode tilbud for områdets beboere i alle aldre. Samtidigt skal aktiviteterne synliggøres, for at området kan tilbyde sig som særligt, attraktivt bosætningsområde for bl.a. pendlere fra Trekantsområdet og Odenseområdet.

”Lokalting” i Husby-Forsamlingshus

Som første, udadvendte aktivitet i projektet afholdtes der lokalting i Husby Forsamlingshus i november 2012

Vi har valgt at kalde projektets borgermøder for ”lokalting”, da de i lighed med de historiske tingsteder skal være en åben udveksling af erfaringer og synspunkter samt udvikling af ideer og visioner for fremtiden.

Lokaltinget afholdes efter forsamlingshusets fællesspisning, men er åbent for alle i lokalområdet. Her vil projektets indgang til de lokale muligheder og udfordringer blive præsenteret og man starter opbygningen af en ide-bank, hvor alt fra de første vilde ideer til konkrete indsatser for udvikling af lokalområdet skal samles.

På lokaltinget blev der nedsat en følgegruppe, der sammen med Borgerforeningens bestyrelse følger projektet og bistod projektlederen fra LIFA Plan med lokalkendskab og sparring i forløbet.

Hjemmesiden/udviklingsplan

Vil jævnligt blive opdateret, og du er mere end velkommen til at bidrage med dine ideer til idebanken, eller ved at sende en mail til os.

 Borgerforeningens kontaktperson på projektet er Dan Ljungar, Send Dan en MAIL telefon: 35 37 17 08.