1. Rengøring af køkken:

Ovn, komfur, opvaskebænk, borde og andre beskidte overflader rengøres.
Gryder, pander, skåle, fade, service og bestik vaskes op og stilles på plads i køkkenet og depotet – se mærkaterne.
Gulve fejes og vaskes.
Opvaskemaskinen tømmes for vand, og filteret tømmes for madrester.
Filteret i den store vask tømmes for madrester.
Det store køleskab slukkes og døren skal være åben.
Det lille køleskab skal ikke slukkes.

2. Rengøring af salene og øvrige arealer:

Bordene aftørres og sættes på plads – se oversigtstegning i forsamlingshus ved skydedøre.
I lille sal ligges stolene på sæderne på bordet, således der kan fejes under bordene.
I store sal stables de (7 i hver) og stilles mellem vinduerne.
Gulvet i lille sal fejes, må kun vaskes af husets personale.
Gulvet i store sal fejes, må kun vaskes af husets personale.
Indgangs- og baggangs arealer samt gulve på toiletterne fejes.

3. Rengøring af hal og øvrige arealer i hal, (hvis hal er lejet sammen med forsamlingshus).

Gulvet i hallen fejes/aftørres med den store gulvmoppe der står i hallen. Opholdsrum-depot-toiletter fejes og efterses, og afleveres, som da I overtog hallen. Hal og inventar skal afleveres i samme orden og stand som ved modtagelse. Døren imellem forsamlingshus og hal låses.

4. Affald:

Alt affald skal være fjernet fra forsamlingshuset, inden dette forlades. Der er affaldscontainer ved køkkenbagdøren til køkkenaffald og emballage.
Flasker, glas og dåser lægges i de grå spande ved køkkenbagdøren.

5. Nøgle:

Nøgle lægges i postkassen, hvis der ikke er lavet anden aftale.

6. Øvrigt:

Det påhviler forsamlingshusets lejere og lånere, at melde alle, også selvforskyldte skader på huse, maskiner og inventar samt knuste lamper, glas og porcelæn mv.

HTLF oktober 2022.