1. Rengøring af køkken:

Ovn, komfur, opvaskebænk, borde og andre beskidte overflader rengøres.

Gryder, pander, skåle, fade, service og bestik vaskes op og stilles på plads i køkkenet og depotet – se mærkaterne.

Gulve fejes og vaskes.

Opvaskemaskinen tømmes for vand, og filteret tømmes for madrester.

Filteret i den store vask tømmes for madrester.

Det store køleskab slukkes og døren skal være åben.

Det lille køleskab skal ikke slukkes.

2. Rengøring af salene og øvrige arealer:

Bordene aftørres og sættes på plads – se oversigtstegning.

Stolene stilles ved bordene i lille sal, i store sal stables de (5 i hver) og stilles mellem vinduerne.

Gulvet i lille sal støvsuges.

Gulvet i store sal fejes. Obs! Må kun vaskes af husets personale.

Indgangs- og baggangarealer samt gulve på toiletterne fejes.

3. Affald:

Alt affald skal være fjernet fra forsamlingshuset inden dette forlades:

-         Der er affaldscontainer ved bagdøren til køkkenaffald og emballage.

 -         Flasker og glas lægges i de grønne kasser bag køkkenet, dåser lægges i affaldsstativet til dåser.

-         Evt. affald der ikke kan sorteres i ovenstående kategorier bortskaffes af lejer selv.

4. Nøgle:

Nøgle lægges i postkassen, såfremt der ikke er lavet anden aftale.

5. Øvrigt:

Det påhviler forsamlingshusets lejere og lånere, at melde alle, også selvforskyldte skader på huse, maskiner og inventar samt knuste lamper, glas og porcelæn mv.

HTLF juni 2015